Временни сгради

Временни метални халета, които отговарят на Вашите спешни нужди.

Най-добрият избор за Вашата временна сграда

Нуждаете се от преместваемо метално хале за временно складиране – сезонно или по-продължително съхранение на продукти, техника и инвентар? Или се нуждаете от допълнителна работилница или приобектово складиране? Всичко това е възможно с временно метално хале на Фризомат, произведено и монтирано за кратко време – с нашето традиционно високо качество и  устойчивост.

Временни метални халета от Фризомат – най-доброто съотношение качество-цена.

  • Икономично пространство за съхранение, с кръгли или прави стени
  • Адаптиране и разширяване
  • Изцяло на болтови връзки за по-лесно преместване
  • Монтаж върху готови доставени и монтирани фундаменти от Фризомат

Временни сгради

Вашите ползи с един поглед

  • Без среден ред колони до 52 метра и различни височини спрямо Вашите изисквания
  • Различен наклон на покрива от 10° или 22°
  • Икономично пространство за съхранение, с кръгли или прави стени
  • Различни типове и видове изолация
  • Лесно преместване, адаптиране и разширяване

Желаете да построите временна сграда?