Съхранение на зеленчуци

За съхраняване на зеленчуци и плодове за дълъг период от време и в различни фази са необходими специфични условия.

Най-добрият избор за съхраняване на зеленчуци

Съхраняването на картофи, лук и различни видове плодове и зеленчуци е специфична задача. Благодарение на опита ни и затворения ни цикъл от проектиране, произвеждане и монтиране на сглобяеми складови помещения от студеноогъната стомана, можем да отговорим на изискванията на бизнеса Ви. Ние предлагаме персонализирани решения, специално пригодени за складиране в насипно състояние, както и за съхраняване на зеленчуци и плодове в чували и кутии.

Нашите препоръки са доказателството!

Съхранение на зеленчуци

Вашите ползи с един поглед

  • Светъл отвор до 52 метра без междинен /среден ред колони и различни височини
  • Плосък покрив или наклон на покрива от 10° или 22°
  • Ефективни решения за естествено осветление на помещенията
  • Възможност за лесно интегриране на интелигентни вентилационни системи
  • Оптимални разходи за отопление или климатизация, благодарение на различни видове изолации
  • Лесно удължаване и разширяване

Желаете да построите сграда за съхранение?