Съхранение на зеленчуци

Зеленчуците и плодовете изискват специални условия. Те трябва да се съхраняват за дълъг период от време и в различни фази. Можете да разчитате на Фризомат при изграждането на Вашите разширяеми метални халета за съхранение на зеленчуци и плодове.

Най-добрият избор за съхранение на зеленчуци

Съхранението на картофи, лук и различни видове плодове и зеленчуци е работа за специалист. Работа, която Фризомат разбира много добре. Като доставчик на решения ние проектираме, разработваме и монтираме сглобяеми складови помещения от студеноформована стомана, съобразени с Вашите нужди. Ние предлагаме персонализирани решения, специално пригодени за складиране в насипно състояние, както и за съхранение в чували и кутии.

Нашите препоръки са доказателството!

Съхранение на зеленчуци

Вашите ползи с един поглед

  • Свободно пространство до 60 метра и различни височини на страничните стени
  • Плосък покрив или наклон на покрива от 10° или 22°
  • Различни решения, които позволяват на естествената светлина да проникне във Вашата сграда
  • Възможност за лесно интегриране на интелигентни вентилационни системи
  • Управление на климата благодарение на различни видове изолация
  • Оптимизиране на цената на Вашата основа с нашето уникално решение
  • Лесно преместване, адаптиране и разширяване

Желаете да построите сграда за съхранение?