Съхранение на картофи

Съхранението на картофи и лук е работа за специалист. Модулността, ефективната вентилация и контролът на температурата са само няколко аспекта, които можем да изградим във Вашия склад за съхранение на картофи.

Най-добрият избор за Вашия склад за съхранение на картофи

Съхранението на картофи, лук и различни видове плодове и зеленчуци е работа за специалист. Работа, която Фризомат разбира много добре. Въз основа на опита ние знаем, че температурата, диапазона на влажност, нивото на CO2, темпът на товарене, циркулацията на въздуха и осветлението са важни критерии за ефективното и идеално съхранение.

Като доставчик на решения ние проектираме, разработваме и монтираме сглобяеми складови помещения от студеноформована стомана, съобразени с Вашите нужди. Ние предлагаме персонализирани решения, специално пригодени за складиране в насипно състояние, както и за съхранение в чували и кутии.

Нашите препоръки са доказателството!

Съхранение на картофи

Вашите ползи с един поглед

  • Свободно пространство до 60 метра и различни височини на страничните стени
  • Плосък покрив или наклон на покрива от 10° или 22°
  • Различни решения, които позволяват естествената светлина да прониква вътре
  • Възможност за лесно интегриране на вентилационните системи
  • Управление на климата, благодарение на различни видове изолация, съобразени с вашето местоположение и сортове картофи
  • Ние оптимизираме цената на Вашата основа с нашето уникално решение
  • Лесно преместване, адаптиране и разширяване

Желаете да построите сграда за съхранение?