Складиране в насипно състояние

Многофункционално метално хале за съхранение, защитено от гризачи, проветриво и лесно достъпно, е това, което Фризомат предлага като решение „до ключ“.

Най-добрият избор за складиране в насипно състояние

Метално хале за съхранение е необходимост в почти всяко стопанство независимо дали е за отглеждани на плодове и/или зеленчуци или животновъдна ферма. Сграда или навес с добра вентилация и лесен достъп, където продукцията или фуража са добре защитени.

Разрастването на бизнеса Ви заедно със сградите на Фризомат е възможно благодарение на лесното удължаване и разширяване на металните конструкции. Допълнителните довършителни елементи като големи врати за лесен достъп, димоотводи, вентилационни и антикондензни покрития отговарят на изискванията на Вашия бизнес.

Складиране в насипно състояние

Вашите ползи с един поглед

  • Светъл отвор до 52 метра без междинен /среден ред колони и различни височини
  • Плосък покрив или наклон на покрива от 10° или 22°
  • Възможност за интегриране на вентилационни системи
  • Възможно е интегрирането на бетонни преградни стени
  • Оптимални разходи за отопление или климатизация, благодарение на различни видове изолации
  • Възможност за интегриране на етажни конструкции, кранови мостове, соларни панели
  • Лесно удължаване и разширяване

Желаете да построите сграда за съхранение?