Химическа промишленост

Иновативна сграда. Химията между Вас и Вашата стоманена сграда на Фризомат.

Най-добрият избор за Вашата химическа сграда

Сградите на Фризомат носят няколко етикета за качество и безопасност. В допълнение към това, нашите механици често посещават курсове за обучение за безопасност. Това означава, че можете да очаквате сграда, която е в съответствие със стандартите за безопасност на химическата промишленост. Това също така дава на сътрудниците в този сектор спокойствие.

Химическа промишленост

Вашите ползи с един поглед

  • Свободно пространство до 60 метра и различни височини на страничните стени
  • Плосък покрив или наклон на покрива от 10° или 22°
  • Възможност за интегриране на вентилационни системи
  • Управление на климата благодарение на различни видове изолация
  • Възможност за интегриране на мецанини, кранови мостове, соларни панели
  • Квалифицирани работници Фризомат на място, спазващи правилата за безопасност
  • Лесно преместване, адаптиране и разширяване

Желаете да построите висококачествена стоманена сграда?