Химическа промишленост

Химията между Вас и Вашите стоманени сгради за химическа промишленост от Фризомат.

Най-добрият избор за Вашите сгради за химическа промишленост

Сградите на Фризомат имат няколко сертификата за качество и безопасност. В допълнение към това, нашите монтажни екипи често посещават курсове по обучение за безопасност. Това означава, че можете да очаквате сграда, която е в съответствие със стандартите за безопасност на химическата промишленост. Това също така дава на сътрудниците в този сектор спокойствие.

Химическа промишленост

Вашите ползи с един поглед

  • Светъл отвор до 52 метра без междинни /среден ред колони и различни височини
  • Плосък покрив или наклон на покрива от 10° или 22°
  • Възможност за интегриране на вентилационни системи
  • Оптимални разходи за отопление или климатизация, благодарение на различни видове изолации
  • Възможност за интегриране на етажни конструкции, кранови мостове, соларни панели
  • Квалифицирани монтажници на Фризомат, спазващи правилата за безопасност
  • Лесно удължаване и разширяване на Вашите сгради за химическа промишленост

Желаете да построите висококачествена стоманена сграда?