Рециклираща промишленост

Идеално изолирана и добре вентилирани складови помещения за рециклиране.

Най-добрият избор за Вашата сграда за рециклиране

Големи стоманени хангари за избор и обработка на отпадъци, които са перфектно изолирани и винаги добре проветрени. Естествената светлина влиза през покривното осветление или открити страничните стени.

Ценово-ефективна сграда за рециклиране, благодарение на използването на леки стоманени и предварително проектирани строителни елементи. Уникалният процес на монтаж гарантира кратко време на изграждане. За събирането на отпадъци нашите концепции се интегрират лесно с други строителни материали, като сглобяеми бетонови блокове.

Центърът за рециклиране е персонализиран според Вашите нужди: като офис за Вашия екип, секционни врати за натоварване и разтоварване и изолация за гарантиране на приятни условия вътре.

Рециклираща промишленост

Вашите ползи с един поглед

  • Свободно пространство до 60 метра и различни височини на страничните стени
  • Плосък покрив или наклон на покрива от 10° или 22°
  • Възможност за интегриране на вентилационни системи
  • Управление на климата благодарение на различни видове изолация
  • Възможност за интегриране на мецанини, кранови мостове, соларни панели
  • Квалифицирани работници Фризомат на място, спазващи правилата за безопасност
  • Лесно преместване, адаптиране и разширяване

Желаете да построите висококачествена стоманена сграда?