Отказ от отговорност

  1. Точност на информацията

    Информацията в този уебсайт е предназначена за клиенти на Фризомат по целия свят, но може да не е приложима в някои страни. Фризомат ще полага разумни усилия, за да гарантира, че съдържанието на този уебсайт е точно и актуално, но не поема никаква отговорност за искове или загуби, произтичащи от позоваване на съдържанието на уебсайта. Фризомат си запазва правото да променя продуктовите спецификации по всяко време. За конкретните спецификации на продукти във Вашата страна, моля, консултирайте се с Вашия представител на Фризомат.

  2. Отговорност

    Фризомат не може да поема отговорност за възможни вируси, появили се на уебсайта, независимо от всички възможни мерки, предприети за избягване на този проблем. Фризомат не поема отговорност за съдържанието или използването на уебсайтове, свързани с уебсайтовете на Фризомат.