септември 27 2023 0Comment

30 години Фризомат ООД в България

🎉 Отбелязахме 30 години Фризомат ООД в България!

👉 30 години – Опит и развитие
👉 30 години – Доволни клиенти
👉 30 години – 1200 изградени проекта

🤝 Благодарим на всички наши служители, партньори, клиенти и приятели за доверието и приноса към нашата история!

💪 Готови сме за следващите няколко по 30 години!

Годишнината ни отразена и в медиите:

Историята на успеха – 30 години Фризомат в България

Повече информация или оферта? Свържете се с нас!

frisomatbgadmin