Условия за ползване

Отказ от отговорност

Информацията в този сайт е предназначена за клиенти на Фризомат по целия свят, но може да не е приложима в някои страни. Фризомат ще полага разумни усилия, за да гарантира, че съдържанието на този сайт е точна и актуална, но не носи отговорност за щети или загуби, произтичащи от разчитането на съдържанието на сайта. Фризомат си запазва правото да променя продуктовите спецификации по всяко време. За конкретните спецификации на продукти във Вашата страна. Моля, консултирайте се със съответния филиал на Фризомат.

Фризомат не може да поеме отговорност за възможни вируси, появили се на сайта, въпреки предприетите от нас мерки за избягване на този проблем. Фризомат не поема отговорност за съдържанието или използването на уебсайтове, към които има връзки в уебсайтовете на Фризомат.

Правила за поверителност

Вашата поверителност е важна за нас. Това означава, че съхраняваме Вашите данни безопасно и гарантираме, че те са добре защитени. Също така Ви информираме какво правим с Вашите данни, когато ги използваме, за да Ви обслужваме по-добре.
Изхождаме от принципа, че всеки има контрол над своите лични данни и всеки има право да не ги споделя или да спре да ги споделя с нас. Тази декларация за поверителност указва каква лична информация можем да съберем от Вас, как използваме тази информация и с кого можем да я споделяме. Обясняваме какво правим, за да защитим поверителността Ви, как имате думата и какви проверки се извършват, за да се гарантира спазването на това изявление.
Тази декларация за поверителност важи за събирането, управлението, използването и споделянето на Вашите данни от Фризомат България. Тази декларация за поверителност трябва да се разглежда заедно с нашите условия за ползване и нашите правила за „бисквитки“. Можем да променим Декларацията ни за поверителност по всяко време и да направим най-новата версия на разположение на нашия уебсайт https://www.frisomat.bg/условия/. Тази Декларация за поверителност бе прегледана и последно променена на 10.06.2018г.

Фризомат ООД

Околовръстен път 262
София 1715
България
+359 2 975 02 85
+359 888 55 66 50

bg@frisomat.net

Тази Декларация за поверителност важи, когато посещавате нашите уеб сайтове или имате контакт с нашия персонал по продажбите и рекламата. Чрез посещаването на нашите уеб сайтове или свързването с нашия персонал за продажби и реклама, ни давате разрешение да събираме и използваме лична информация, както е описано в тази Декларация за поверителност.

Ние събираме Ваши данни, необходими ни, за да предоставяме нашите услуги, да ги подобряваме и да информираме за нашите дейности, нашите промоции или продукти и услуги, които сте закупили. Вие предавате част от тази информация директно на нас – например чрез формуляри на нашия уебсайт, с Вашата визитна картичка, с Вашите поръчки, при комуникацията ни през електронната поща. Получаваме част от данните като наблюдаваме как използвате нашите продукти или услуги, получаваме част от данните чрез каталожни сайтове, които допълват Вашата информация с информация, която могат да ни предадат, или получаваме тази информация чрез „бисквитки“ на нашите уеб сайтове.

Разграничаваме различните видове лични данни. Те ни позволяват да Ви препоръчваме и предлагаме нашите продукти и услуги:

• Потребителски данни: позволяват ни да Ви идентифицираме или да се свържем с Вас. Например: Вашето име, адрес, телефонни номера, езикови предпочитания, пол, имейл адреси, участие в дейностите ни, използването на нашите уеб сайтове
• Данни за трафика: имаме нужда от тези технически данни, като Вашия IP адрес, за да може електронната ни комуникация да протича гладко
• Чувствителни данни: не обработваме чувствителни данни

Ние обработваме лични данни по различни причини, при което обработваме само данните, необходими за постигането на нашата цел. С Ваше разрешение, доколкото е необходимо, събираме лични данни за следните конкретни цели:
• За да обработваме Вашите запитвания за нашите продукти и услуги.
Ако посещавате нашите уеб сайтове или се свържете с нашия персонал по продажбите и рекламата, за да събирате или да поискате информация за нашите продукти и услуги или, например, когато се регистрирате за наш бюлетин, се нуждаем от адреса Ви. Използваме цялата информация, която получаваме за Вас, за да ви предоставим исканата информация по начина, който посочвате.
• Да Ви предложим най-доброто обслужване.
Поддържаме Вашите данни за подобряване на обслужването на клиентите. Ако искаме да създадем, поддържаме и проследяваме правилно нашите продукти и услуги, имаме нужда от тази информация. По този начин можем също така да се свържем с Вас за следващата стъпка в нашето сътрудничество или да поискаме обратна информация за нашите услуги. Ако има технически проблеми или неизправности от наша страна, тогава трябва да сме в състояние да ви информираме.
• Да ви информираме за нашите продукти, услуги и дейности.
Можем да използваме информацията Ви, за да Ви информираме за съществуващи и нови продукти, услуги, специални промоции, семинари, събития, уебинари, курсове за обучение, свободни работни места и др., за директен маркетинг или за създаване на профил за вас, за да можем да Ви информираме за въпроси, които според нас са от интерес за Вас. Можем да направим това писмено, по електронен път или по телефона. Също така използваме Вашите данни за бюлетините, за които сте се абонирали. Ще получите съобщение по електронна поща, само ако сте дали изрично разрешение за това, доколкото това е необходимо. Също така можем да анализираме поведението Ви за сърфиране и четене и да създадем съдържание за нашите уеб сайтове или бюлетини, които отговарят на Вашите нужди. Правим това, като регистрираме Вашите посещения, с дейностите, които се провеждат там. Помислете за преглеждане на страници или кликване върху връзки. По този начин можем да Ви дадем по-лесен достъп до търсената от Вас информация.

Всички лични данни се управляват от Фризомат България, като могат да бъдат предавани и на други дружества от групата на Фризомат. В рамките на Фризомат данните са достъпни само за лица, които имат нужда от достъп до тях за изпълнение на своите задачи.

Работим с външни подизпълнители. Това означава, наред с други неща, временно предаваме данни на трети страни за определени задачи, ако нямаме възможност да го направим сами. Ако го направим, винаги ще гарантираме, че данните ви се третират поверително и се използват по сигурен начин. Винаги вписваме това в договорите ни с подизпълнителите. Например, подизпълнител никога няма да има право да използва данните Ви по собствена инициатива, а данните Ви трябва да бъдат изтрити веднага след като подизпълнителят е изпълнил задачата си.

Ние може да предадем Вашите лични данни на нашите евентуални юридически наследници и свързани дружества като дъщерни дружества и сестри компании за същите цели, както е посочено в тази Декларация за поверителност. За някои аспекти на нашите продукти и услуги ние работим с трети страни или ангажираме подизпълнители. Прехвърлянето на Вашите данни се извършва само за същите цели като с Фризомат България. Ние гарантираме, че те, като нас, управляват данните Ви по безопасен и уважаван начин.

В някои случаи използваме анонимни обобщени данни за търговски цели или за външни отчети. Тези данни никога не могат да бъдат свързани с конкретно лице.

Никога не продаваме или даваме под наем информацията Ви на фирми или физически лица, които не са част от нашата компания или група. Ние считаме Вашите данни за поверителна информация.

Ако ние предоставяме лични данни на трети лица по друг начин, това ще става с изрично съобщение, включващо третата страна и целите на прехвърлянето и обработката. Когато това се изисква от закона, ние ще поискаме изричното Ви съгласие, като ще имате възможност да откажете.

Ние защитаваме личните Ви данни и поверителността колкото е възможно повече. Нашите служители са обучени да се отнасят коректно с конфиденциалните данни. Освен това наемаме специалисти, които отговарят за сигурността на нашата ИТ инфраструктура. Използваме специализирани услуги, които гарантират сигурността на нашата ИТ инфраструктура. Използваме също така различни технически мерки за защита на Вашите лични данни. Ако възникне нарушение на данните с неблагоприятни последици за Вашите лични данни, Вие лично ще бъдете информирани при предвидените от закона обстоятелства.

Нашите уеб сайтове понякога съдържат връзки към сайтове на трети страни, чиито условия за ползване не попадат в обхвата на настоящата Декларация за поверителност. Внимателно прочетете правилата им относно защитата на личните ви данни.

Имате право на достъп до данните си. Можете да ни попитате дали ние обработваме лични данни от Вас, за какво ги обработваме, какви категории данни обработваме, с кои категории трети страни споделяме Вашите лични данни, какъв е произходът на обработените данни и каква логика използваме, ако автоматизираме обработването на определени лични данни.

Можете да упражните правото си на достъп писмено, на вниманието на ФРИЗОМАТ ООД , Околовръстен път 262, 1715 София или чрез електронната ни поща: bg@frisomat.net. Имаме 30 дни, за да отговорим на Вашата заявка. Този период започва, когато получим писмено искането Ви и разполагаме с цялата необходима информация, за да изпълним заявката Ви.

За да упражните правото си на достъп и да предотвратите неоторизирано разкриване на личните Ви данни, може да Ви помолим за доказателство за самоличността Ви. Няма да Ви поискаме копие от лична карта.

Освен това имате право да премахнете или промените непълни, неправилни, неподходящи или остарели лични данни. Винаги можете да се свържете с нас по електронна поща или по пощата. След това ще коригираме тази информация, при необходимост и в законноустановените срокове. Моля, имайте предвид, че понякога вече не можем да предложим някои услуги в зависимост от Вашата заявка. Също така не можем винаги да изтрием всички искани данни, например защото сме законово задължени да съхраняваме данни за определен период от време. За да поддържаме Вашите данни актуални, бихме искали да ни уведомявате за всяка промяна.

Винаги имате право да откажете използването на личните Ви данни за директен маркетинг, без да посочвате причини. Винаги можете да се свържете с нас по електронна поща или по пощата.

Ние гарантираме подходящи организационни и технически мерки за сигурността на личните данни. Не можем да съхраняваме лични данни за по-дълго от необходимото след постигне на целта, за която ги събираме. Поради това периодът на съхранение може да се различава за всяка цел и понякога може да бъде много кратък. След като изтекат приложимите периоди на запазване, личните данни ще бъдат изцяло анонимизирани или изтрити.

Ако имате въпроси във връзка с нашите Правила за поверителност или искате да се свържете с нас за промяна на Ваши данни, винаги имаме готовност да отговорим. Може да го направите чрез електронна поща, писмено или по телефона, посочени в информацията за контакт по-горе.

Бисквитки

„Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се поставят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате уеб сайт. Бисквитките се използват широко от доставчиците на онлайн услуги, за да могат (например) да работят или да работят по-ефикасно, както и да предоставят аналитична информация. Потребителите могат да настроят браузъра си по такъв начин, че използването на „бисквитки“ да бъде блокирано или да ги изтрие, когато пожелаят.

Използваме „бисквитки“ на нашия уеб сайт с различни цели. „Бисквитките“ служат за по-лесно използване на нашия сайта. Те ни позволяват по-добре да приспособяваме нашия уеб сайт към Вашите интереси и нужди и ни помагат да увеличим скоростта на Вашите дейности в сайта. Чрез „бисквитките“ събираме обобщени анонимизирани статистически данни, с които по-добре разбираме как се използва нашия уеб сайт и как можем да подобрим услугите си.

Използваме собствени „бисквитки“ и „бисквитките“ на трети страни. Собствените „бисквитки“ са създадени от самия уеб сайт, за да Ви помогнат да го използвате по-лесно. „Бисквитките“ на трети страни се създават от други организации – на нашия уеб сайт те могат да идват от Facebook, Google, LinkedIn и YouTube.

Използваме софтуера Google Analytics, за да разберем по-добре как се справяте с нашия уеб сайт. Този софтуер може да създаде серия от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита анонимни статистически данни за уеб сайта. Основната „бисквитка“, използвана от Google Анализ, е cookie _ga.
В допълнение, ние използваме следните видове „бисквитки“:

– „Бисквитки“ за анализ и ефективност, с които анализираме уеб трафика, преглеждаме броя на потребителите на нашия уеб сайт и виждаме как посетителите използват нашия уебсайт. За тази цел използваме следните „бисквитки“: _ga; _gat

– Функционални „бисквитки“, те запазват избора, който сте направили на нашия уеб сайт, правейки го по-лесен за употреба. Използваме следните функционални „бисквитки“: _stid

– Целеви „бисквитки“, които ни показват страниците, които сте посетили, и връзките, които сте следвали, така че онлайн рекламите да могат да бъдат съобразени с Вашите интереси. Използваме следните насочени „бисквитки“: _unam

Можете да блокирате или изтриете „бисквитките“ по всяко време чрез настройките на Вашия уеб браузър. Блокирането на „бисквитките“ може да засегне нашата услуга и използването на нашия уебсайт. Премахването на „бисквитките“ може да доведе до повторно въвеждане на Вашите предпочитания при последващо посещение на нашия уеб сайт. Обърнете се към документацията на Вашия доставчик на софтуер за повече информация относно блокирането и изтриването на „бисквитките“.