август 19 2021 0Comment
Метално хале - 15 години разлика

Преместване на метално хале 15 години след първоначалното изграждане

Преместването на сглобяемо хале на Фризомат е възможно благодарение на дългогодишния ни професионален опит и иновативните стоманени конструкции

Преди 15 години Фризомат построи метално хале за „Шоурум за материали за мебели“ с ширина 19 м, дължина 21 м и височина 5 м до улука. В сградата се помещаваха както склад за материали за изработка на мебели, така и малка офисна част. Голяма секционна врата предоставяше възможност за бърз и лесен достъп до стоката в складовата част, витрините отпред – видимост на изложените материали, а прозрачните панели на покрива – естествено осветление.

След дългогодишна работа възложителите решиха да се оттеглят от бизнеса си.

За новите собственици съществуващото сглобяемо хале щеше да служи по-добре на друг терен и с друго предназначение – склад за селскостопанска продукция и инвентар. Разглобяването, транспортирането и монтирането отново трябваше да се случат в конкретни времеви периоди, в които единия терен – да се освободи, а другия да се подготви за изграждането на халето. Целият процес се изпълни от опитен екип от 3 човека за 3 седмици.

Така новото старо метално хале ще продължи да се използва с ново предназначение на ново място.

frisomatbgadmin