февруари 17 2023 0Comment
Frisomat hangar airplane

Първата в света карго дрон компания в самолетни хангари на Фризомат ООД

Първата в света карго дрон компания, която има лиценз да оперира в Европа, е избрала самолетните хангари на Фризомат за развитие на иновативния си бизнес.

През годините Фризомат изгради три самолетни хангара на летището в гр. Сливница.

Хангарите имат различни приложения, свързани със съхранението и поддръжката на летателните апарати и допълнителните екипировка и части. Всичко нужно за безпроблемното провеждане на полетите е на сухо и сигурно място в сградите на Фризомат.

Освен трите хангара, Фризомат построи и сградата за ръководство на полетите на Летище Сливница.

От почти 30 години Фризомат проектира, произвежда и изгражда новаторски сгради от студено валцувана, поцинкована стомана. Фирмата контролира и управлява целия процес – от проектирането на стоманената сграда, през производство на елементите до монтирането на терен на халето .

Всяка една сграда е съобразена с изискванията и техническите специфики на конкретния отрасъл и възложител.

Повече информация или оферта? Свържете се с нас!

frisomatbgadmin