септември 16 2022 0Comment
Frisomat - production hall

Производствени сгради от Фризомат – адаптирани към изискванията на конкретния отрасъл

Стоманените сгради и халета от Фризомат имат различни приложения, но всяка една от тях отговаря, както на изискванията на конкретния отрасъл, така и на европейските стандарти за качество.

Повече информация или оферта? Свържете се с нас!

frisomatbgadmin