РЕЦИКЛИРАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

Екипът за рециклиране на отпадъците на Брабант (BAT) събира и обработва отпадъци в и около Тилбург, Холандия. Повече от 80,000 домакинства, фирми, институции, училища и ресторанти разчитат на тяхната работа за чиста и здравословна околна среда.

За да се увеличи ефективността на компанията, Фризомат проектира, произведе, достави и монтира голямо хале за преработка на боклука с двускатен покрив с наклон 10°. То се използва за обработката, съхранението и рециклирането на хартия, пластмаса и метал. Поради голям отвор в предната част на халето за рециклиране на метали, товарни автомобили и оборудване могат да влизат и излизат бързо.

Освен подобряване на ефективността в процеса на работа на новото хале за рециклиране на метал, Фризомат допринесе значително за подобряване на условията на труд с помощта на проста, но ефективна система за вентилация.

ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

Категории:
Kлиент: Gemeente Tilburg
Mестоположение: Холандия
Площ: 1 622 м²

Търсите висококачествена стоманена конструкция?