СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ

Съхраняването на плодове и зеленчуци изисква студена, чиста околна среда и оптимална относителна влажност. Унгарският търговец на едро за плодове и зеленчуци Fenyo помоли Фризомат да проектира, произведе и монтира сграда за съхранение и логистични цели.

Стоманената конструкция на Фризомат е с големина 1 464м². Стаите се охлаждат при различни температури. От гледна точка на разходите за енергия в страничните стени и вътрешните облицовки бяха интегрирани много дебели изолационни панели. Тъй като камионите за доставка и товарене постоянно чакат на опашка на вратите, Фризомат създаде товарен док, за да улесни превоза на товарите. Големите секционни врати позволяват на различни превозни средства да влизат и излизат от сградата.

Складовата зала вече предлага на Fenyo кратък цикъл на натоварване и разтоварване, лесна за поддържане площ за съхранение и шоуруми и отлични условия за съхранение, както и възможност да продава директно от складовата част. Всичко това под един покрив в многофункционалната метална сграда на Фризомат.

ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

Категории:
клиент: Fenyo
местоположение: Унгария
Площ: 1 464 м²

Търсите висококачествена стоманена конструкция?