СКЛАДИРАНЕ В НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ

На практика всяко стопанство увеличава площта си и складовата си част на всеки 5 години. Това е единственият начин да останете печеливши и да изпреварвате конкуренцията. По същият начин Sismad искаше да увеличи пространството за съхранение в нова препроектирана ферма. Освен пространство за съхранение в силози с обем от 35 000 тона, беше необходимо многофункционално помещение за складиране в насипно състояние на 3 000 тона продукти.

Тъй като скоростта беше от решаващо значение, Фризомат монтира съоръжение за съхранение с обем 2 000м² за складиране в насипно състояние за по-малко от 5 седмици. Допълнителното производство се съхранява на безопасно и сухо място и чака да бъде продадено на най-добрата цена.

ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

Категории:
Kлиент: Sismad
Mестоположение: Румъния
Площ: 2 000 м²

Търсите висококачествена стоманена конструкция?