Самолетен хангар

Летище Клермон-Феранд е във френския регион на Оверн. И ваканционните, и частните полети излитат от неговите три писти. Спортните самолети и хеликоптери, които използват това летище, се помещават в стоманена сграда на Фризомат. Нейната широчина от 29 метра, дължина от 25 метра и височина от 6 метра означават, че няма проблем при паркиране на самолети с вертикално крило или хеликоптери. Благодарение на светлия отвор няколко от тях се побират един до друг и всички се съхраняват на сигурно и сухо място в стоманения хангар за самолети и хеликоптери.

Не само съхраняването на въздухоплавателни средства се осъществява гладко в просторната сграда, но също така и придвижването им навътре и навън. Фризомат е монтирала врата с ширина 16 метра, в резултат на което не се изисква почти никакво маневриране – което е предимство за големи самолети с вертикално крило и високи хеликоптери.

ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

Категории:
клиент: Clermont-Ferrand airport
местоположение: Франция
Площ: 725 м²

Търсите висококачествена стоманена конструкция?