ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАЛЕТА

Копа Хидросистем ООД е специализирана в производството на ротационни стругови детайли, вграждани в хидравлични цилиндри. Те се съхраняват при идеални условия: в четири стоманени сгради от Фризомат.

Общо развитие на проекта

Производственият комплекс на Копа Хидросистем ООД се състои от 4 сгради, изградени на два етапа. Първи етап (2008 г.) – производствена сграда с ширина 35 м, дължина 61 м и височина 5 м и складова сграда с ширина 12 м, дължина 35 м и височина 7,5 м. Втори етап (2015 г.) – производствена сграда с ширина 34 м, дължина 61 м и височина 6 м и складова сграда с ширина 18 м, дължина 35 м и височина 7,5 м.

Производство с оптимална работна среда

В производствените помещения са разположени съвременни цифрови металообработващи центрове. Сградите осигуряват необходимата топлоизолация за правилното функциониране на оборудването и високата производителност на персонала. В тях са разположени и необходимите за работата на предприятието офисни и битови помещения. Конзолните козирки и големите секционни врати улесняват логистиката, свързана с производството.

Склад, в който изходните материали са добре защитени

Копа Хидросистем ООД, съхранява изходните материали за своето производство в гр. Троян. Тя има две основни изисквания за тяхното съхранение: сградите трябва да имат достатъчно пространство, както и да предлагат добра защита. Тези нужди са изпълнени, благодарение на двете стоманени сгради на Фризомат. В халетата са монтирани по един мостов кран с товароподемност 10 т.

ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

Категории:
Kлиент: КОПА ХИДРОСИСТЕМС ООД
Mестоположение: гр. Троян
Площ: 5 259 кв. м.
Завършен: 2008 г. - 2015 г.

Търсите висококачествена стоманена конструкция?