ВРЕМЕННИ СГРАДИ

Фризомат изгради временни метални сгради, обслужващи изпълнителите на новото посолство на Съединените Американски Щати.

Бяха изградени шест метални халета, в две от които имаше и етажни конструкции. Те бяха с различни функции – столова, битови помещения, склад и сгради,подпомагащи охраната и сигурността на обекта.

Хале с дъговиден покрив с ширина 9,7 м, дължина 22,5 м и височина 5 м и етажна конструкция с ширина 9,7 м, дължина 22,5 м и височина 2,5 м;

Двускатно хале с наклон на покрива от 22° с ширина 15 м, дължина 25 м и височина 5 м и етажна конструкция с ширина 15 м, дължина 25 м и височина 2,5 м;

Двускатно хале с наклон на покрива от 22° с ширина 9,4 м, дължина 10 м и височина 2,5 м;

Двускатно хале с наклон на покрива от 22° с ширина 9,4 м, дължина 12,5 м и височина 4 м;

Двускатно хале с наклон на покрива от 22° с ширина 15 м, дължина 20 м и височина 4 м;

Двускатно хале с наклон на покрива от 22° с ширина 15 м, дължина 20 м и височина 4 м;

Етажна конструкция

Чрез системите на Фризомат сградата съчетава ефективно всички необходими функции – административни и санитарни зони. Изолацията, която използваме гарантира благоприятен работен климат.

Максимален комфорт

Многослойната топлоизолация на Фризомат е гаранция за икономичното постигане на постоянна комфортна температура в работните помещения. Прозорците и входните врати придават модерен външен вид, а прецизно решените детайли по завършващите елементи около тях осигуряват перфектната водоустойчивост и топлоизолация на временни метални сгради.

ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

Категории:
клиент: J. A. JONES
местоположение: София

Търсите висококачествена стоманена конструкция?