ноември 26 2015 0Comment

НОВ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА СПИДИ

На 23 ноември 2015 г. успешно приключихме строителството на логистичен център на водещата българска куриерска компания Спиди. Той включва три метални халета на Фризомат с обща площ 4 500 квадратни метра, изградени на празен терен в село Маджерито, непосредствено до Стара Загора.

Сградите ще служат за сортиране и разпределение на малки и палетни пратки. За осигуряване на постоянния поток от пакети през сградите в трите метални халета са монтирани 28 автоматични секционни врати, част от които с ширина 7 метра.

В отговор на технологичните изисквания към сортировъчния център за палетни пратки една от сградите е със свободно разстояние между колоните 44 метра. Това е най-голямата свободна ширина, изграждана досега от Фризомат в България – значително предизвикателство към конструирането и монтажа, което беше преодоляно безпроблемно, благодарение на дългогодишното ни усъвършенстване в технологията на леките стоманени конструкции.

Пожарната безопасност на проекта е осигурена чрез ефективно съчетаване на различни мерки – автоматично пожарогасене, противопожарни стени, автоматични димоотвеждащи люкове. Опитът ни в тази област доведе до чувствителна икономия на средства за клиента, чрез оптимизиране на предварително планираните мерки за пожарозащита.

Фризомат е главен изпълнител на проекта, отговорен не само за металните халета, но и за всички допълнителни работи – вътрешни и външни инсталации, 9 000 квадратни метра паважни настилки, воден резервоар за пожарогасене и много други.

Логистичният център на Спиди е поредният ни проект, реализиран успешно чрез една от европейските програми за финансиране – Фондът за градско развитие „Джесика“.

frisomatadmin