септември 28 2022 0Comment
Фризомат стоманено хале

Как да се сдобиете със собствена сграда от идеята до ключа

Интегрираният подход на Фризомат в изграждането на сглобяеми стоманени сгради е гаранцията за бързо изпълнение и високо качество.

Започвате нов бизнес или искате да разширите съществуващата си база?

Повече информация или оферта? Свържете се с нас!

frisomatbgadmin